GDPR

Hem » GDPR

Finkarudds Campingförening

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Finkarudds Campingförening hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till styrelsen med kontaktformuläret.

Personliga uppgifter hanteras enligt GDPR (General Data Protection Regulation)
 

Personuppgiftsansvarig

Samtycket begärs in av Finkarudds Campingförening styrelse. Finkarudds Campingförening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.
 
Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Namn, telefonnummer, E-postadress, adress, platsnummer, antal år som medlem, kvitterade nycklar

 
Syftet?
Medlemslista för styrelsen och medlemmar, platskartläggning och planering, debitering av el och avgifter, säkerhetsrelaterade aktiviteter ex. gasoltester, nyckelkvittenser, jubilarer, protokoll.
 
Hur kommer personuppgifterna att behandlas?
Uppgifter kommer ej att spridas utan samtycke och enbart när information behöver delges.
 
Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?
1 år och uppgifterna revideras varje kalenderår inför kommande säsong av styrelsen. Inaktuell information raderas. 
 
Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom att kontakta styrelsen.