Om Finkarudds Camping

Hem » Om oss

Från tält till husvagnar och naturreservat

Finkarudd blev Gålös första tältcamping 1948-1949 och har sedan vuxit till en plats med 99 husvagnar. Ursprungligen förvaltat av Idrottsförvaltningen, området inkluderar även stugor byggda 1958 som fortfarande hyrs ut idag.

Finkarudds camping genom tiderna

Den första husvagnen rullade in på området någon gång mellan 1960 och 1961. Sedan dess har campingen växt och är nu hem för 99 husvagnar. Intressant nog har området också en militärhistorisk bakgrund.

Restaurangbyggnaden och det närliggande garaget byggdes under andra världskriget. Garaget användes som serviceplats för Heinkel-plan, och den nuvarande restaurangen fungerade som personalmatsal.

Begär köplats

Från förening till naturreservat

Finkarudds Campingförening bildades 1977, och 1992 tog Din Skärgård över förvaltningen av marken från Idrottsförvaltningen. Fyra år senare skänktes marken till Skärgårdsstiftelsen. Slutligen, år 2006, beslutade Länsstyrelsen att bilda Gålö naturreservat, vilket ger området ett skyddat status.

Denna rika historia gör Finkarudd till mer än bara en campingplats; det är en plats med djupa rötter och en mångfacetterad bakgrund som fortsätter att utvecklas.

Kontakta oss